Organizujemy pomoc dla uchodźców wojennych❤️‍🩹Wspieramy Ukrainę🇺🇦

Collegium HumanumStowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód oraz Społeczne Towarzystwo Polska – Ukraina zbiera darowizny na pomoc dla Ukrainy 🇺🇦

Chcemy objąć wsparciem uchodźców wojennych, kobiety i dzieci przybywające do Lwowa i Polski 🇵🇱z terenów objętych wojną w Ukrainie🥲

👉 Wpłaty darowizn, z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”, prosimy dokonywać na rachunek bankowy⬇️

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód

71 1240 6003 1111 0000 4947 3465

Za każdy dar serca dziękujemy🙏

Stop wojnie