Społeczne Towarzystwo
Polska - Ukraina

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ogółu społeczności dla wszechstronnego rozwoju stosunków polsko-ukraińskich

zwłaszcza w działalności społecznej, wychowawczej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz zbliżenia narodów Polski i Ukrainy

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ogółu społeczności dla wszechstronnego rozwoju stosunków polsko-ukraińskich

zwłaszcza w działalności społecznej, wychowawczej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz zbliżenia narodów Polski i Ukrainy

Aktualności

Władze

Partnerzy